A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội đang xin cơ chế đặc thù tăng thu nhập cho cán bộ công chức

Với lộ trình đã được Trung ương phê duyệt là nâng mức lương cơ sở từ 1/7/2023 từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng, UBND TP Hà Nội đang đề xuất với Trung ương chấp thuận cơ chế đặc thù để TP được quyết định tăng thu nhập cho cán bộ công chức của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết như vậy khi phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu HĐND TP nêu tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, sáng nay (8/12).

Chỉ tiêu 7% năm 2023 là phù hợp bối cảnh

Nhấn mạnh những kết quả kinh tế-xã hội của TP trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, UBND TP đã chủ động, quyết liệt, tiếp tục đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, xác định và giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm; TP đã sớm ban hành và triển khai một số chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà còn triển khai cho cả trung và dài hạn.

Hà Nội đang xin cơ chế đặc thù tăng thu nhập cho cán bộ công chức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phát biểu giải trình

Về một số vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, khối doanh nghiệp đang khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư. Do vậy, TP sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó nghiên cứu các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh; Bám sát tình hình quốc tế và trong nước để có giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm, nhất là lao động nông thôn, lao động tại các khu công nghiệp...

Đối với phát triển làng nghề, TP sẽ tiếp tục quan tâm đảm bảo về mặt bằng, mở rộng và đầu tư xây mới các cụm công nghiệp làng nghề, đưa sản xuất ra khỏi khu dân cư và hỗ trợ phát triển sản xuất, có các chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp.

“Về chỉ tiêu tăng trưởng 7,0% năm 2023, căn cứ bối cảnh dự báo tình hình quốc tế còn diễn biến phức tạp và mục tiêu tăng trưởng của cả nước đặt ra là 6,5%, TP xây dựng 3 kịch bản và chọn kịch bản tăng trưởng 7% (gấp 1,08 lần cả nước) - là phù hợp bối cảnh và có tính phấn đấu” - Phó Chủ tịch UBND TP cho biết.

Về dự báo nguồn thu của năm 2023, UBND TP đã xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023 theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, diễn biến phục hồi của nền kinh tế, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu của NSNN, đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu và tập trung phân tích, đánh giá khả năng thực hiện thu NSNN năm 2022, những tác động ảnh hưởng đến dự toán thu NSNN năm 2023 theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, từng khoản thu, sắc thuế.

Đối với ý kiến nguồn thu từ đất năm năm 2023, dự kiến còn tiếp tục khó khăn. Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, TP chỉ đạo các quận, huyện, thị xã có giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn để tạo nguồn thu, đảm bảo nguồn lực cho chi đầu tư phát triển. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị cần phải thực hiện nghiêm, khi có nguồn thu mới tổ chức đấu thầu, triển khai thực hiện dự án để tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

TP tiếp tục khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thu như tập trung vào rà soát lại các hộ kinh doanh, đặc biệt là hộ khoán; Quỹ đất, tài sản công, rà soát 404 dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sau Nghị quyết số 04 của HĐND TP,...

TP tập trung phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông kết nối liên vùng, các tuyến đường vành đai để tạo ra không gian phát triển mới, bố trí sắp xếp lại không gian phát triển mới và tạo ra nguồn lực mới; Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng sản xuất kinh doanh các khu, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp, các trung tâm dịch vụ tài chính ngân hàng,...

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, giảm tầng nấc trung gian

Về vấn đề về chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải, năm 2023, UBND TP xác định tiếp tục chủ đề công tác năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND TP sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành , quan tâm chỉ đạo các đơn vị đổi mới tư duy đặc biệt là phương pháp làm việc; Tiếp tục tăng cường đào tạo và đào tạo lại nhất là kỹ năng theo vị trí việc làm.

TP chỉ đạo các ngành hoàn thiện các quy trình, quy chế phối hợp, liên thông giữa các đơn vị, trong đó xác định rõ nguyên tắc có liên quan từ 2 cơ quan, đơn vị, địa phương trở lên thì sẽ do TP chỉ đạo xây dựng. Triển khai ngay kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về phân cấp ủy quyền, tiếp tục rà soát việc phân công, phân nhiệm của TP gắn với đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, giảm thiểu các tầng nấc trung gian; Theo dõi hướng dẫn kiểm tra giám sát việc phân cấp ủy quyền.

TP đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, trước mắt là triển khai hệ thống văn phòng điện tử dùng chung trong cả hệ thống và triển khai hệ thống báo cáo điện tử; Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung của TP, có cơ chế chia sẻ, phân quyền trong khai thác; Đẩy mạnh công khai minh bạch.

Hà Nội đang xin cơ chế đặc thù tăng thu nhập cho cán bộ công chức

Quang cảnh kỳ họp

Đáng chú ý về việc công chức viên chức ngành y tế, giáo dục đang rất khó khăn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, TP sẽ quan tâm rà soát các chính sách hỗ trợ để khắc phục; Tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục tuyển giáo viên.

Để khắc phục tình trạng cán bộ nghỉ việc, chuyển công tác, tại kỳ họp tháng 9 vừa qua, UBND TP đã trình HĐND TP thông qua Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ, động viên với công chức, viên chức lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc TP (với mức hỗ trợ từ 5-10 triệu đồng).

“Hiện nay, với lộ trình đã được Trung ương phê duyệt là nâng mức lương cơ sở từ 1/7/2023 từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng, UBND TP đang đề xuất với trung ương chấp thuận cơ chế đặc thù để TP được quyết định tăng thu nhập cho cán bộ công chức của TP”, Phó Chủ tịch UBND TP nói.

Tập trung phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp đối với 5 nhóm quỹ đất

Về rà soát các dự án giao đất chậm triển khai, UBND TP cho biết đã xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các Sở, ngành, TP và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, kiểm tra, thanh tra, có kết luận và đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từ dự án; Đồng thời cụ thể hóa 12 giải pháp, biện pháp của HĐND TP để xử lý theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, UBND TP tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành TP và UBND các quận huyện, thị xã hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến đột hực hiện dự án để sớm đưa các dự án vào hoạt động, thúc đẩy môi trường đầu tư lành mạnh, tạo nguồn thu từ đất...

Về nội dung hoàn thiện đề án quản lý, sử dụng tài sản công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện bổ sung Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, đối với tài sản công là nhà, TP đã rà soát, thống kê, tập trung phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp đối với 9 quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của TP (gồm quỹ nhà chuyên dùng, quỹ nhà tái định cư, quỹ diện tích tầng 1 chung cư thương mại phải bàn giao về TP…).

Đối với đất đai, đã rà soát, thống kê, tập trung phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp đối với 5 nhóm quỹ đất dự kiến khai thác giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 (gồm quỹ đất 20-25%, quỹ đất dự kiến đối ứng cho các Dự án BT nay không đủ điều kiện triển khai theo quy định của Luật Đầu tư…).

“Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, UBND TP sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các Sở, ngành liên quan rà soát bổ sung, hoàn thiện vào Đề án”, Phó Chủ tịch UBND TP nói.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan