A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 1643/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố Hà Nội.

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố Hà Nội

Ảnh minh họa

Quy chế này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống chính trị thành phố Hà Nội tham gia quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố Hà Nội trong việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử qua Internet, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Hệ thống thư điện tử thành phố Hà Nội là hệ thống thông tin được thống nhất dùng chung cơ bản phục vụ hoạt động quản lý, điều hành các cấp, các ngành trong thành phố Hà Nội; Cho phép tổ chức, cá nhân trong thành phố thực hiện gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công qua mạng Internet.

Hệ thống thư điện tử thành phố Hà Nội gồm tập hợp hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, phần mềm quản lý thư điện tử, dịch vụ OTP; Được tạo lập, quản lý và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật dùng chung của thành phố Hà Nội, có tên miền là @hanoi.gov.vn và @thudo.gov.vn, địa chỉ truy cập trên Internet là https://mail.hanoi.gov.vn và https://sso.thudo.gov.vn.

Hệ thống thư điện tử thành phố Hà Nội được triển khai tập trung đến 3 cấp chính quyền trong thành phố. Cấp thành phố Hà Nội (Thành ủy Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, HĐND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội; Các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan); Cấp huyện (các phòng, ban, đơn vị trực thuộc); Cấp xã.

UBND thành phố Hà Nội giao Văn phòng UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý, vận hành Hệ thống thư điện tử thành phố Hà Nội.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan