Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Công điện số 01/CĐ-TW ngày 02/01/2018 về việc chủ động ứng phó với ATNĐ gần biển Đông

Tải vềXem trước
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT