Gần 92.000 hộ tại TP Hải Dương sẽ ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19

Từng hộ gia đình trên địa bàn TP Hải Dương sẽ phải ký cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong thời gian tới, UBND TP Hải Dương đã đổi mới công tác tuyên truyền với mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân.

Theo đó, chiều 13/6, thành phố Hải Dương bắt đầu triển khai đưa đến từng hộ gia đình bản cam kết về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

người dân phường Hải Tân ký cam kết phòng chống dịch
 

Khu dân cư số 12 nằm trên phường Hải Tân là nơi đầu tiên triển khai thực hiện chương trình. Các thành viên của Tổ Covid cộng đồng đã tới từng hộ dân phổ biến nội dung bản cam kết phòng chống dịch. Mỗi hộ dân sẽ phải ký vào 2 bản cùng có nội dung về việc phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Nội dung bản cam kết bao gồm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như thực hiện nghiêm quy định "5K"; báo tin ngay cho Tổ Covid cộng đồng khi có thành viên trong gia đình có biểu hiện nghi mắc Covid-19...và số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo xã, phường để tiện hỗ trợ người dân khi cần thiết. Hộ nào vi phạm các nội dung này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

người dân phường Hải Tân ký cam kết phòng chống dịch
 

Sau khi ký xong bản cam kết, một bản sẽ được lưu lại tại các gia đình và được dán tại nơi dễ quan sát, bản còn lại do Tổ Covid cộng đồng giữ để theo dõi.

người dân phường Hải Tân ký cam kết phòng chống dịch
 

Đây là hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi công dân với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố. Dự kiến, 91.992 hộ dân thuộc 25 xã, phường của thành phố sẽ phải hoàn thành ký cam kết trước ngày 21/6.

Bài tin liên quan