Tuổi trẻ Chương Mỹ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Huyện đoàn Chương Mỹ (Hà Nội) vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I năm 2021.

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được nghe đồng chí Nguyễn Anh Viên, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chương Mỹ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, truyền đạt các nội dung: Khái quát quá trình chuẩn bị và diễn ra, tạo nên thành công của Đại hội; Nội dung chính của 5 chuyên đề gồm “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”….

đồng chí Nguyễn Anh Viên, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ
Đồng chí Nguyễn Anh Viên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Chương Mỹ quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong đó, đồng chí đi sâu phân tích vào các nội dung chính: Chủ đề đại hội; Đánh giá kết quả, những hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tinh hoa trí tuệ kết tinh trong Đại hội và cách tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Qua đó, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, các đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia
Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia

Trong khuôn khổ chương trình, Huyện đoàn Chương Mỹ sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I, 2021.

Theo đó, trong quý I năm 2021, đặc biệt là Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn, Hội trong huyện đã tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động xung kích, tình nguyện góp phần khẳng định vai trò của thanh niên trên các mặt, lĩnh vực như: Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; Triển khai các công trình hàng cây thanh niên, tranh tường bích họa, sân chơi thiếu nhi; Tổ chức thăm, tặng quà, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, tri ân các thế hệ cán bộ Đoàn...

Toàn huyện đã tổ chức được 280 buổi vệ sinh môi trường; Tặng 320 suất quà tới tân binh nhập ngũ; Hoàn thành 32 bức tranh tường và con đường hoa với tổng giá trị 75 triệu đồng...

Quý II năm 2021, Huyện đoàn Chương Mỹ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội tổ chức tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Trong đó tập trung tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Triển khai các hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021.

Tác giả: Huyện đoàn Chương Mỹ
Bài tin liên quan