A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gia Lâm phấn đấu lên quận trong năm 2023

Năm 2022, kinh tế - xã hội huyện Gia Lâm đã phục hồi tích cực sau đại dịch COVID-19 và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Cùng với đó, huyện Gia Lâm đang tích cực tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện thành quận.

Thu ngân sách nhà nước đạt trên 5.000 tỷ đồng

Báo cáo của UBND huyện Gia Lâm cho thấy, năm 2022, huyện đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Năm 2022, 11/11 xã của Gia Lâm đủ điều kiện trình thành phố công nhận NTM nâng cao, kiểu mẫu

Năm 2022, 11/11 xã của Gia Lâm đủ điều kiện trình thành phố công nhận NTM nâng cao, kiểu mẫu

Cụ thể, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý năm 2022 ước tăng 10,52% so với năm 2021, đạt cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bằng 2,28 lần mức tăng trưởng của năm 2021. Trong đó: Dịch vụ tăng 15,75%; Công nghiệp, xây dựng tăng 7,64%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 2,08% so với năm 2021. Cơ cấu giá trị sản xuất năm 2022 theo ngành: Dịch vụ: 42,7%; Công nghiệp, xây dựng: 50,2%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sån: 7,1%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 5.168,3 tỷ đồng, bằng 101,5% dự toán thành phố và huyện giao, bằng 182,5% so với năm trước. Kết quả công tác thu thuế, phí, lệ phí đạt cao, ước đạt 4.893,3 tỷ đồng, bằng 131,8% dự toán giao. Huyện Gia Lâm tự đảm bảo cân đối ngân sách được UBND thành phố giao năm 2022.

Gia Lâm phấn đấu lên quận trong năm 2023

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng và tài nguyên, môi trường được huyện quan tâm chỉ đạo; Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt các dự án giao thông hạ tầng khung, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 dự kiến đạt 94,3% kế hoạch.

Công tác xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao gắn với đầu tư, xây dựng huyện thành quận được chỉ đạo quyết liệt với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, chất lượng các tiêu chí được nâng lên. Huyện hoàn thành chỉ tiêu 8 xã NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu.

Đạt 28/31 tiêu chí xây dựng huyện thành quận

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, Gia Lâm là một trong 5 huyện phát triển thành quận của TP Hà Nội.

Huyện Gia Lâm phấn đấu hết năm 2023 sẽ trở thành quận

Huyện Gia Lâm phấn đấu hết năm 2023 sẽ trở thành quận

Lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo rà soát, chấm điểm các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2022 đối với 11 xã. Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định cấp huyện, 11/11 xã theo kế hoạch đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình thành phố công nhận NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Qua rà soát, huyện Gia Lâm đã hoàn thành 25/27 tiêu chí thành lập quận theo Nghị quyết số 1210, 1211 (2 tiêu chí chưa đạt: Mật độ đường giao thông đô thị và cơ sở y tế cấp đô thị). Theo Nghị quyết số 26, 27 sửa đổi Nghị quyết số 1210, 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, huyện đánh giá, rà soát sơ bộ, kết quả đạt 28/31 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí trường THPT đạt chuẩn quốc gia; Tiêu chí công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị và tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị.

Đối với các tiêu chuẩn thành lập phường, tổng số tiêu chí đã đạt theo Nghị quyết số 1210, 1211 là 8/17 tiêu chí; Theo Nghị quyết số 26, 27 là 8/18 tiêu chí, huyện đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết xây dựng đề án thành lập quận và các phường để triển khai thực hiện.

Gia Lâm phấn đấu lên quận trong năm 2023

Đại diện huyện Gia Lâm cho biết, để quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân triển khai hiệu quả đề án phát triển huyện thành quận; Tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu thuế, thu phí, lệ phí và các khoản thu nợ đọng; Cân đối nguồn lực để xây dựng bộ máy chính quyền đô thị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan