Dàn nội các đầy kỷ lục của ông Biden

Dàn nội các do ông Biden chỉ định cho thấy sự đa dạng vượt trội, bao gồm những nhân vật có thể sẽ ghi dấu ấn trong lịch sử Mỹ với tư cách người đầu tiên trong lĩnh vực của họ.

 

Tác giả: Hương Ly - Như Ý
Bài tin liên quan