Bộ Y tế đề nghị xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh

Các cơ sở xét nghiệm thực hiện xét nghiệm và cấp giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2 cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

Ngày 11/9, bộ Y tế vừa có công văn số 4847 gửi bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, để tạo điều kiện cho người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, người Việt Nam có yêu cầu được cấp giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2 nhằm mục đích xuất cảnh đi lao động, học tập ở nước ngoài; bộ Y tế (Thường trực ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19) đề nghị bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung:

Xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh (Ảnh minh hoạ).

Xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh (Ảnh minh hoạ).

Đối với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam cần xuất cảnh và có yêu cầu được cấp giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2: Đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao hoặc tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam hoặc tổ chức, đơn vị đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài lập danh sách cụ thể, gửi cơ quan thường trực ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (bộ Y tế) hoặc cơ quan thường trực ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố (sở Y tế) để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm.

Các cơ sở xét nghiệm thực hiện xét nghiệm và cấp giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2 cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu; nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lập tức thực hiện các biện pháp cách ly y tế, giám sát, báo cáo các cấp có thẩm quyền để triển khai các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định.

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19) đề nghị bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện.

Bài tin liên quan