Hải Phòng: Giáo viên, học sinh ra khỏi thành phố phải xin ý kiến

Sở Giáo dục và Đào tại Hải Phòng yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi ra khỏi thành phố phải có văn bản xin ý kiến Giám đốc Sở.

Học sinh tại Hải Phòng học trực tuyến tại nhà
Học sinh tại Hải Phòng học trực tuyến tại nhà

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả, không để dịch Covid-19 thâm nhập trong các cơ sở giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với đó, các đơn vị truyền thông tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp: "Người dân đã từng đến, về từ vùng dịch chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế quận, huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định".

Sở tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm soát, hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc dạy học trực tuyến; Theo dõi các hệ thống dạy học trực tuyến, có biện pháp phù hợp đảm bảo không để có các hình ảnh, nội dung xấu độc hại.

Sở Giáo dục và Đào tại Hải Phòng cũng yêu cầu không tổ chức tham quan, du lịch, thăm thân ở vùng có dịch trong dịp này. Đồng thời, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi ra khỏi thành phố phải có văn bản xin ý kiến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả: Hoàng Phong
Bài tin liên quan